Obisk učencev in strokovnih delavcev iz Vipave, Novega mesta in Črnomlja

V petek, 15. decembra so nas obiskali učenci in strokovni delavci CIRIUS Vipava, Osnovne šole Milke Šobar Nataše in OŠ Dragotin Kette iz Novega mesta. V okviru projekta “Socialno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje”, so si kot primer dobre prakse ogledali Grunt. Z veseljem in ponosni smo jim predstavili našo vizijo, razvoj in sodelovanje med Kmetijo Zadrgal in Gruntom.

Na Grunt se zavedamo potrebe po deinstitucionalizaciji in aktivno delujemo v smeri zagotavljanja kakovostnih in trajnih delovnih mest za invalide v lokalnem okolju. Poseben poudarek bomo v prihodnje namenili tudi razvoju podpornega okolja v lokalnih skupnostih, da bodo ljudje s posebnimi potrebami lahko zaživeli polno in človeka vredno življenje v poznanem, domačem okolju in ne v institucijah, v katere so vključeni sedaj.

Pred nami je zagotovo strma in naporna pot, vendar se tega tudi do sedaj nismo ustrašili.